Jak ewoluowały inteligentne budynki?

zelt

Zmiany klimatyczne mają coraz większy zasięg globalny łącząc się z szybką ekspansją przestrzenną miast i wzrostem liczby ludności na świecie. Rządy i decydenci starają się wpływać na zmiany klimatu, a także szukać metod łagodzenia przyszłych skutków środowiskowych wynikających z rosnącej zabudowy. Zwiększa się w związku z tym rola inteligentnych budynków. Ostatnie badania wskazują na rosnące zainteresowanie rozwojem inteligentnych budynków, jako kluczowego elementu zapewniającego zrównoważony rozwój miast. Integracja nowoczesnych technologii z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców i będzie służyć ochronie środowiska naturalnego.

Czym jest inteligentny budynek?
Sformułowanie „inteligentny budynek” jest obecnie bardzo popularne. Ale czym właściwie jest inteligentny budynek? To trudne pytanie, ponieważ definicja „inteligentnego budynku” stale się zmienia. Trzydzieści lat temu inteligentny budynek posiadał system zarządzania budynkiem (BMS) składający się z oddzielnych podsystemów zautomatyzowanych na poziomie indywidualnego funkcjonowania.

Dziś inteligentny budynek nabiera zupełnie nowego znaczenia. BMS jest obecnie wysoce zintegrowany i bezprzewodowo podłączony do Internetu. Korzystanie z niego jest ułatwione dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu analitycznemu. Właściciele budynków mają dostęp do dużej ilości informacji, które mogą wykorzystać do podejmowania decyzji, poprawiających wydajność budynku.
Inteligencja budynku jest powiązana z zaawansowanymi technologiami budowlanymi, które ułatwiają integrację i łączność. To dlatego, że im bardziej połączone są systemy budynku, tym większa różnorodność, objętość i prędkość generowania danych.

Protokoły komunikacyjne dla systemów zarządzania budynkiem
Kiedy dwoje ludzi prowadzi rozmowę, zazwyczaj rozmawiają ze sobą w tym samym języku. Czemu? Aby przekazać wiadomość, obaj uczestnicy muszą się nawzajem zrozumieć. Osiąga się to poprzez konwersację za pomocą wspólnego dialektu. To proste! Obiekty nieożywione również komunikują się ze sobą. I podobnie jak ludzie, muszą używać języka, który rozumieją obie strony. Systemy zarządzania budynkiem komunikują się ze sobą za pomocą protokołów. Początkowo BMS-y składały się z wielu podsystemów, które nie były ze sobą połączone, dlatego, że nie używały wspólnego „języka”. Właściciele budynków lub osoby zarządzające nimi musiały zbierać i agregować dane z różnych systemów, aby nadać temu sens. Ograniczenia wczesnych BMS-ów zostały częściowo złagodzone poprzez ustanowienie protokołów komunikacyjnych dla budynków.

Pierwsze protokoły automatyzacji budynków były zastrzeżone lub zamknięte. Zastrzeżony protokół był jak wyjątkowy język. Właściciele budynków byli uwięzieni w jednym protokole, który ograniczał ich wybór sprzętu do automatyzacji budynków. Integracja poszczególnych podsystemów działających za pomocą różnych protokołów, czyli „mówiących różnymi językami” była mocno ograniczona. Dzisiaj stosowane są protokoły otwarte, które dają o wiele większe możliwości.

Trend w kierunku komunikacji bezprzewodowej
Użytkownicy BMS-ów coraz częściej stosują technologię komunikacji bezprzewodowej. Bezprzewodowa sieć oznacza mniej kabli, mniej przewodów, mniej podłączeń. Protokoły komunikacji bezprzewodowej zmniejszają ograniczenia tradycyjnych obwodów przewodowych, zwłaszcza w zakresie wyzwań związanych z infrastrukturą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Po co w firmie system kontroli dostępu?

Jeśli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa firmy i pracowników, kontrola dostępu do obiektów jest najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania wejściu do firmy nieupoważnionym odwiedzającym, ograniczania dostępu niektórych pracowników do obszarów wrażliwych i zarządzania dostępem pracowników. Zamiast oferować każdemu pracownikowi zestaw kluczy do swojej firmy, możesz zastosować odpowiedni system kontroli dostępu do drzwi, […]